WIA-uitkering, IVA-uitkering en WGA-uitkering

Meer informatie betreffende de Wet WIA specifiek kan je hier vinden.

Gedeeltelijk arbeidsongeschikt vs duurzaam en volledig arbeidsongeschikt

In de Wet WIA wordt onderscheid gemaakt tussen werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn en werknemers die duurzaam en volledig arbeidsongeschikt zijn. Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent kan je in aanmerking komen voor een WGA-uitkering. Ben je duurzaam en volledig arbeidsongeschikt, dan kan je in aanmerking komen voor een zogenaamde IVA-uitkering.

IVA-uitkering bij duurzaam en volledige arbeidsongeschiktheid

Een IVA-uitkering zorgt ervoor dat een duurzaam en volledig arbeidsongeschikte werknemer aanspraak kan maken op 75% van het (gemaximeerde) dagloon. Er kan dus geen aanspraak worden gemaakt op meer dan 75% van € 197,00. Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan om aanspraak op de IVA-uitkering te maken.

Wachttijd is doorlopen

Ten eerste moet een werknemer die aanspraak wil maken op de IVA-uitkering een wachttijd van 104 weken hebben doorlopen. Tijdens deze wachttijd kan hij aanspraak maken op ziekengeld of doorbetaling van loon.

Geen uitsluitingsgronden

Ten tweede moeten er zich geen uitsluitingsgronden voordoen. Uitsluitingsgronden zijn bijvoorbeeld werknemers die bij aanvang van de verzekering al volledig arbeidsongeschikt waren of die zijn gedetineerd. Ook werknemers die niet meer in Nederland wonen hebben geen recht op een IVA-uitkering. Als iemand 65 jaar oud is geworden vervalt ook het recht op een IVA-uitkering.

Volledig arbeidsongeschikt

Om aanmerking te maken op de IVA-uitkering moet je verder volledig arbeidsongeschikt zijn. Dit houdt in dat je 80-100% arbeidsongeschikt moet zijn. Je mag nog 20% van het maatmanloon verdienen, dat inhoudt 20% van wat een gemiddeld gezonde persoon met soortgelijke opleiding en ervaring als de werknemer in kwestie zou verdienen.

Duurzaam arbeidsongeschikt

Je arbeidsongeschiktheid moet ook duurzaam zijn. Dit houdt in dat sprake is van een medisch stabiele of verslechterende situatie of een medische situatie, waarbij op lange termijn geen verbetering zal komen.

WGA-uitkering bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid

Je kan een WGA-uitkering ontvangen als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Als je aan een referte-eis voldoet kan je in aanmerking komen voor een loongerelateerde uitkering van 70% van het dagloon. Let op dat dit een gemaximeerd dagloon is en dat het maximum dagloon waarmee wordt gerekend € 197,00 bedraagt. Als de maximum duur van de loongerelateerde uitkering is verstreken of als niet aan de referte-eis wordt voldaan, heb je recht op een vervolguitkering. Deze bestaat uit een bepaald percentage van het minimumloon en is afhankelijk van de mate waarin je arbeidsongeschikt ben verklaard. Als je  een baan kan krijgen waarmee je ten minste 50% van je resterende verdiencapaciteit verdient, kom je in aanmerking voor de loonaanvullingsregeling. Hiermee krijg je een hoger inkomen dan met de vervolguitkering. Dit is dus een stimulans om weer te gaan werken. Als je namelijk je resterende verdiencapaciteit volledig benut, is je uitkering gelijk aan de loongerelateerde uitkering. Om aanspraak te maken op een WGA-uitkering moet je wel aan een aantal voorwaarden voldoen die hieronder worden besproken.

Wachttijd is doorlopen

Ook om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering moet de wachttijd van 104 weken zijn doorlopen.

Geen uitsluitingsgronden

Net zoals bij de IVA-uitkering bij duurzame volledige arbeidsongeschiktheid moet je niet onder een van de uitsluitingsgronden vallen wil je een WGA-uitkering krijgen wegens gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid. De uitsluitingsgronden zijn dezelfde als bij de IVA-uitkering zijn genoemd.

Eisen aan arbeidsongeschiktheid

Om in aanmerking te komen voor een WGA-uitkering dien je minimaal 35% arbeidsongeschikt te zijn. Als je dus mindere dan 35% arbeidsongeschikt bent, dan heb je geen recht op een WGA-uitkering. Hiernaast komen arbeidsgeschikten die 80 tot 100% arbeidsongeschikt zijn, maar niet in duurzame zin in aanmerking voor een WGA-uitkering.

Referte-eis

Nadat aan de twee eisen hierboven is voldaan: geen uitsluitingsgronden en voldoende arbeidsongeschikt of niet duurzaam arbeidsgeschikt, komt de referte-eis in beeld. De referte-eis uit de Wet WIA houdt in dat de werknemer die arbeidsongeschikt is geraakt in de 36 weken voordat zijn recht op loon is geëindigd, in 26 weken als verzekerde arbeid heeft verricht. Indien aan de referte-eis is voldaan ontvang je een loongerelateerde uitkering. Hierover later meer. Voldoe je niet aan de referte-eis, dan krijg je een vervolguitkering.

Loongerelateerde uitkering WGA

De loongerelateerde uitkering die dus wordt toegekend aan de arbeidsongeschikte persoon die voldoet aan de referte-eis bedraagt 70% van het maandloon nadat hiervan het in die maand verdiende inkomen is afgetrokken. Er geldt wel een gemaximeerd dagloon. De duur van de WGA-uitkering is gerelateerd aan de duur van het arbeidsverleden van de werknemer. De basis duur is drie maanden, welke kan worden verlengd met een maand voor elk kalenderjaar dat het arbeidsverleden van de werknemer langer heeft geduurd dan deze drie maanden. De totale maximale uitkeringsduur van de uitkering uit WGA is 38 maanden.

Loonaanvullingsuitkering en/of vervolguitkering WGA

Nadat de periode dat de loongerelateerde uitkering van de WGA is verstreken of in het geval dat de referte-eis niet is vervuld meteen, komen de loonaanvullingsuitkering en/of de vervolguitkering van de WGA uit de Wet WIA aan bod, die reeds hierboven zijn besproken.

Reacties

Hallo,

Ik ben al jaren arbeidongeschikt, nu is mij verteld dat ik recht heb op een WIA uitkering (ivm met langdurige ziekte)
Ik dacht dat ik er geen recht op heb omdat mijn partner een Wia uitkering heeft. Nu blijkt dat ik er wel recht op heb, kunt u aub mij het uitleggen en wat ik moet doen?
En gaat dit ook met terugwerkende kracht?
Ik hoop van u te horen.
Groetjes Borg Prins

Geachte heer Prins,

Ik raad u aan om met uw vraag naar het Juridisch Loket of de Rechtswinkel toe te stappen. Zij kunnen u verder helpen.

Groeten,

Jacob Kooistra

Ik ben voor de tweede maal arbeidsongeschikt geraakt, echter heeft het UWV mij nooit arbeidsgeschikt verklaard tijdens mijn full time baan die ik was aangegaan na mijn eerste arbeidsongeschiktheid. Nu ontvang ik een uitkering van mijn inkomen van mijn eerste werkgever waar ik drie dagen werkte. Het UWV zegt dat de WIA vijf jaar bescherming biedt en ik dus op die bescherming terugval. Echter is dit voor mij zeer nadelig aangezien ik bijna 3 jaar full time werkte NA mijn eerste arbeidsongeschiktheid,met een veel beter salaris. Nu voel ik mij zeer benadeeld door de wetgeving van de WIA, want ik heb er alles aangedaan om terug in de werkende maatschappij tekomen, wat lukte maar wordt nu ik voor de tweedemaal arbeidsongeschikt en vang ik naargelang mijn salaris van mijn eerste werkgever.Dat was een inkomen op basis van drie dagen in de week Ik ben in inkomsten 50% gedaald per maand en vind dit niet eerlijk en het lijkt mijdat er wat in de wetgeving van de wia moet worden aangepast.Hopelijk kunnen ze mij ook nog van dienst zijn met het onderzoeken en herzien van de huidige situatie.

hallo ik ben 80 tot 100% afge keurt ik wou een volder wijk bij looppen om paar centen bij verdienen maar dan word ik ge kort op mijn wia uit keering maar ik hoor dat je wel 20% bij mag verdiennen hoe zit dat

Mijn WGA uitkering is op 26 januari j.l. geindigd.
Sindsdien ontvang ik een WGA loonaanvullingsuitkering.
Kans op (volledig) herstel is nihil; ben officieel uitbehandeld en zal mijn leven lang verder met pijn moeten leven. Nou heb ik begrepen dat er ook een IVA uitkering voor personen die dus idd nooit meer kunnen/zullen werken. Hoe kom ik in aanmerking voor zo een uitkering? Van het UWV hoor ik niets; ben al die jaren niet herkeurt. Krijg alleen maandelijks mijn geld en dus afgelopen januari een schrijven waarin de aanpassing van de uitkering werd medegedeeld. Mijn ervaringen met het UWV zijn niet prettig, ben dus angstig ze te bellen voor verdere informatie hierover. Hopelijk kunt u mij verder helpen! Alvast bedankt!
gr. Araucaria

Ik begrijp volkomen wat u bedoelt maar u zal toch even zelf contact of een brief moeten sturen naar de keuringsarts en erin zetten dat u herkeurd wilt worden voor een iva. Dat hebben wij ook gedaan en u krijgt vanzelf bericht waaneer dat gaat plaatsvinden
mvg Rene

Hallo.Ik heb een inkomen uit werk. Heeft mijn partner recht op een WIA uitkering, zonder dat het voor mij gevolgen heeft. Alvast bedankt.

Ik heb nu bijna 6 jaar een volledige Wia uitkering, kan ik nu overstappen naar IVA, want ik heb begrepen dat een aantal dingen dan wat makkelijker voor me worden? Wie weet dit?

Recht op WIA?
Ik ben sinds 3,5 jaar woonachtig in Duitsland maar heb 30 jaar gewerkt in Nederland en ben sinds een jaar arbeidsongeschikt vanuit een niet werkende situatie. Heb ik dan toch recht op een uitkering?

kan iemand me zeggen wat er gebeurd als ik aan het eind van mijn WGA uitkering en over ga na de vervolguitkering en ik kom niet aan de 50 % arbeid die ik moet verichten om voor aanvulling in aanmerking te komen. het valt niet mee om werk te vinden , wat ik aan kan en werkgevers die het met me aandurfen. als ik nu 40 % verdien vervalt dan alle aanvulling en krijg ik alleen nog de vervolguitkering. die heel laag is?

Mag je dan ook een appartte arbeidsongeschiktheid verzekering die ik zelf heb afgesloten ontvangen?s

Hallo ik 2 werkgever, hier ben ik arbeidsongeschikt voor 40% mn.gedeeltelijk WIA -uitkering bij een werkgever , bij de andere doe ik gewoon mijn werk
nu krijg ik te horen van mijn tweede werkgever dat hij een deel aan de uww moet bijdragen!
klopt dat? maar hier ben ik helemaal niet arbeidsongeschikt!
graag meer uitleg

Hoi alle. Ik ben 80 tot 100 % afgekeurt en werk op een sociale werplaats.
Nu ben ik afgekeurt op een verbrijzelde heup op m,n 18e.Inmiddels ben ik 48 en werk nu 13 jaar bij de zelfde werkgever. Nu in de tijd heb ik inmiddels een bedrijfsongeluk gehad waarbij m,n voet zwaar is beschadigd, en waar ik veel pijn in heb ook. Nu in die 13 jaar heb ik me opgewerkt tot 1800 netto. Ik zit nu te denken omdat m,n pijn steeds heftiger word om minder te werken.M,n vraag is,krijg ik van het uwv aanvulling tot m,n laatst verdiende? als ik halve dagen ga werken?

mijn buren krijgen al jaren een uitkering, omdat ze "ziek" zijn, maar ze zijn helemaal niet ziek. ik vind dit oneerlijk want dat heet fraude. waar kan ik dat anoniem melden zodat hun uitkeringen stopgezet worden?

Beste Henk,

Weet jij het hele verhaal van jouw buren?
Kijk uit wat je doet.

Zie punten 9 en 10

1.Ik ben de eeuwige uw God die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heeft.
2.Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben.
3.Gij zult de naam van de Eeuwige, uw God, niet ijdel gebruiken.
4.Gedenk de Sjabbat, dat gij die heiligt.
5.Eer uw vader en uw moeder.
6.Gij zult niet moorden.
7.Gij zult niet echtbreken.
8.Gij zult niet stelen.
9.Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste.
10.Gij zult niets begeren dat van uw naaste is.

Bij je malle moer!
Ga je richten op je eigen leven ipv de snitch te spelen
Wie ben jij om te bepalen dat ze niet ziek zijn??
Heb jezelf verder echt niks te doen??

Ik heb een Iva uitkering en nu lig Ik in scheiding. de rechter heeft mij allimentatie toegewezen van het bedrag van 790'00 bruto. Die Moët hij nog gaan betalen. Mijn vraag is moet Ik deze afstaan of een gedeelte hiervan aan het Uwv?
Graag hoor Ik gaarne van u.
Met vriendelijke groeten Mien Janssen

hoi mijn man heeft een iva uitkering mag ik nou gewoon verdiensten hebben of moet ik dat doorgeven aan de iva

Hallo,
Ik informeer voor een vriendin. Zij ontvangt sinds een diagnose kanker (slechte prognose) een WGA-uitkering. Nu is onlangs geconstateerd dat de kanker is uitgezaaid en ze er niet lang meer zal zijn. Welke stappen moet zij ondernemen om zo snel mogelijk de WGA om te laten zetten in een IVA-uitkering? De kans dat zij een getekend document krijgt van haar oncoloog waarin staat dat ze terminaal is, is niet heel waarschijnlijk; artsen zijn hier niet heel scheutig mee, leert de ervaring. Ze wil graag snel stappen ondernemen, maar wil er ook zo min mogelijk energie aan kwijt zijn. Graag uw advies.
Hartelijk dank.

Reactie toevoegen

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om spam inzendingen te vermijden.