Wajong-uitkering

Wat is de Wajong en wat is een Wajong-uitkering? De Wajong is een uitkering voor arbeidsongeschikte jongeren. Wanneer krijg je een Wajong-uitkering?

Wat is een Wajong-uitkering?

Een Wajong-uitkering is een uitkering voor jongeren vanaf 18 jaar, die een ziekte of handicap hebben. Deze jongeren krijgen via de Wet Wajong ondersteuning van de overheid. Wajong is een afkorting voor ‘Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten’. Naast een Wajong-uitkering regelt de wet meer: er wordt ook voor gezorgd dat jongeren die in de Wajong zitten aan passend werk kunnen komen. Ook wordt ondersteuning tijdens een opleiding verzorgt op grond van de Wet Wajong.

Voorwaarden Wajong-uitkering

Wanneer kan je aanspraak maken op de Wajong? Om een Wajong-uitkering te ontvangen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Er gelden twee situaties waarin je recht op een Wajong-uitkering kunt hebben.

 1. Op de dag dat je 17 jaar oud wordt moet je op grond van ziekte, handicap of zwangerschap minimaal 25% arbeidsongeschikt zijn.
 2. Ook als je jonger dan 30 jaar oud bent en tijden je studie minimaal 25% arbeidsongeschikt geworden bent, waardoor het niet mogelijk is om (volledig) te werken en je in het jaar voordat je arbeidsongeschikt werd minimaal 6 maanden hebt gestudeerd, kan je een Wajong-uitkering krijgen.

Hoe hoog is de Wajong?

Hoe hoog is een Wajong-uitkering eigenlijk? De hoogte van de Wajong is afhankelijk van verschillende factoren. De Wajong-uitkering is namelijk een aanvulling op je loon. Je inkomen wordt door het UWV aangevuld, zodat  je een inkomen ontvangt dat minimaal 75% van het brutominimum(jeugd)loon is. Het minimumloon verschilt per leeftijd. Ben je onder de 23, dan is het minimumloon lager, omdat je dan onder het minimumjeugdloon valt. 

100% van het minimumloon verdienen met de Wajong

De Wajong-uitkering bedraagt 75% van het minimum(jeugd)loon, maar je kan er zelf voor zorgen dat je 100% van het minimumloon verdient. Werk je naast de Wajong-uitkering, dan kan je inkomen namelijk hoger worden dan 75% van het minimumloon. Het loont dus om te proberen om te werken als je een Wajong-uitkering ontvangt. Let er echter wel op dat als je eenmaal meer dan 100% van het minimumloon verdient, je Wajong-uitkering mogelijk stop wordt gezet. Kan je niet werken, dan ontvang je alsnog een Wajong-uitkering van 75% van het minimumloon.

Wajong-uitkering aanvragen

Je kan een Wajong-uitkering aanvragen bij het UWV, bijvoorbeeld via de website van het UWV. Op deze website kan je een formulier aanvullen dat specifiek voor de aanvraag van een Wajong-uitkering geldt.

Participatieplan Wajong

Als je kan werken krijg je in de Wajong te maken met een participatieplan. Wanneer je nog kan werken of dit in de toekomst kan, krijg je een vaste contactpersoon bij het UWV, een arbeidsdeskundige van het UWV WERKbedrijf. Deze arbeidsdeskundige kan je helpen met het zoeken naar een geschikte baan. Hij weet wat voor werk je zou kunnen uitvoeren en kan contacten leggen met mogelijk interessante bedrijven voor jou. Je maakt een aantal afspraken met je arbeidsdeskundige en deze afspraken worden vastgelegd in het zogenaamde participatieplan.

Einde Wajong-uitkering

Onder bepaalde omstandigheden zal de Wajong-uitkering worden stopgezet. Deze zijn hieronder opgesomd.

Wajong loopt tot 65 jaar

Een van die omstandigheden, waardoor je Wajong-uitkering wordt stopgezet is het bereiken van de leeftijd van 65 jaar.

Te veel verdienen en geen ondersteuning meer nodig hebben

Er zijn ook andere omstandigheden die tot het stopzetten van de Wajong kunnen leiden. Je kan bijvoorbeeld te veel verdienen of geen ondersteuning meer nodig hebben. Er zijn twee situaties te onderscheiden.

 • Zo kan je bijvoorbeeld zoveel verdienen dat de Wajong niet meer nodig is. Heb je een jaar lang meer dan het minimum(jeugd)loon verdiend en heb je geen hulp meer nodig bij het werk, dan wordt de Wajong stopgezet. Verdien je weer minder dan het minimumloon of heb je weer ondersteuning nodig bij het werken, dan kan je soms weer een Wajong-uitkering krijgen.
 • Ook als je vijf jaar lang hebt gewerkt en daarna meer dan 75% van het jeugdloon ontvangt en geen hulp meer nodig hebt bij het werken, wordt je Wajong-uitkering stopgezet. Wanneer je weer hulp nodig hebt, kan onder omstandigheden weer een Wajong-uitkering worden verkregen.

Je niet houden aan de afspraken

Als je je niet aan de regels en afspraken houdt die gelden bij de Wajong, kan je Wajong-uitkering worden stopgezet. Je moet bijvoorbeeld afspraken die je met je arbeidsdeskundige hebt gemaakt nakomen. Deze afspraken staan in je participatieplan. Een van de belangrijkste voorwaarden van het krijgen van een Wajong-uitkering is het volgen van de regels en het participatieplan. Houd je je hier niet aan, dan wordt de uitkering dus stopgezet.

Herbeoordeling Wajong

Als je een Wajong-uitkering ontvangt wordt je soms opgeroepen voor een zogenaamd herbeoordeling. Dit houdt in dat opnieuw wordt bekeken of je aan de voorwaarden van de Wajong-uitkering voldoet. In het geval dat je ten minste 75% van het minimum(jeugd)loon kan verdienen volgens de beoordelaar, zal je Wajong-uitkering worden stopgezet.

Overige omstandigheden waardoor de Wajong stopt

Er zijn nog een aantal overige omstandigheden die ertoe leiden dat je Wajong-uitkering wordt stopgezet. Hieronder volgt een opsomming van wanneer dit het geval is.

 • Je verhuist naar het buitenland. In dit geval wordt bijna altijd de Wajong-uitkering stopgezet. Slechts in uitzonderlijke gevallen behoud je een Wajong-uitkering.
 • Je bent langer dan een maand gedetineerd. Wordt je veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan een maand, dan stopt de Wajong.
 • Je verblijfsvergunning stopt. Ook dit is een omstandigheid die ervoor zorgt dat de Wajong wordt stopgezet.
 • Bij overlijden. Als je overlijdt stopt de Wajong-uitkering ook.

Reacties

mijn zoon heeft 'n baantje voor 2x per week,en verdiend daar maandelijks soms 250,- maar ook maanden van 150,- hoeveel wajong krijgt hij dan? en moet hij 't geld wat hij erbij verdiend opgeven bij uwv en word 't dan ook ingehouden maandelijks op zijn uitk.?

Kan iemand mij misschien helpen? Ik heb een vraag

Mijn situatie is als volgt:
Ik woon samen met mijn partner. Mijn partner ontvangt een wajong uitkering. Zij krijgt ook een toeslag over haar uitkering omdat ik op dit moment geen inkomen heb. Ik ontving tot voor kort een WW uitkering maar die is nu afgelopen. Op bijstand heb ik geen recht omdat mijn vriendin nu een toeslag ontvangt die haar loon aanvult tot het sociaal minimum. Ik zelf ontvang op geen enkele manier geld van het UWV.

Nu is mijn vraag:
Ben ik verplicht om te solliciteren?

Met vriendelijke groet,
Wiebe

Dag Wiebe,

Mijn situatie is als volgt. Ik ben 80-100% afgekeurd en ontvang 75% van het minimumloon, in de vorm van een Wajong. Ik ben recent gescheiden en heb het nu erg krap, aangezien de kosten van het huishouden nog hetzelfde zijn. Er is mij door het UWV gezegd dat ik nooit meer betaald werk zal vinden en houden en dus in feite 100% arbeidsongeschikt ben. Dus wil ik een toeslag aanvragen. Hoe heeft U dat gedaan?

Mvg
Colette

Help mee met ons enquête.

Op dit moment zijn wij bezig met onze scriptie over Wajongers.

Uit de onderzoek van het UWV blijkt dat Wajongers moeilijk aan werk komen. Wij willen onderzoeken of dat daadwerkelijk zo is. En daarom zijn wij een onderzoek gestart naar deze groep uitkeringsgerechtigden.

Het invullen van deze vragenlijst duurt ongeveer 5 minuten. De antwoorden worden anoniem verwerkt. En worden alleen gebruikt voor het onderzoek.

Hierbij de link van onze enquête.
http://www.thesistools.com/web/?id=335800

Alvast bedankt.

we willen zamen wonnen
maar hebben bijde en whajong
kan dat kwaad ??!

Een vraagje, ik ben mitchel en ik ben 17 jaar oud, ik heb geen handicap of dergelijke ziektes die voorkomen om te werken, ik woin momenteel thuis, maar ik wil op kamer training gaan, momenteel doe ik een BOL opleiding zonder inkomsten of studie financiering, toch wil ik perse op kamer training, mijn vraag is hoe kan ik mijn kamer training nou betalen, en mij eten en dergelijke leefgoederen, bij voorbaad dank voor hulp
p.s. ik wou een BBL opleiding doen omdat ik dan ook inkomsten heb, maar door de crisis is er geen werk te vinden, athans zo word mij dat uitgelegd door de bedrijven.

Met vriendelijke Groet. Mitchel

heey

ik heb een vraagje ,
ik ben 18 jaar en heb 2 kinderen ik krijg in november voor de eerste keer wajong van 519 euro maar daar red ik het niet mee, ik ga nu samenwonen met mijn vriend en vroeg me dus af hoe het zit heb ik niet nog ergens recht op ?
iemand eraring hiermee?

ik ben 22 en wil graag op me zelf wonen !
maar nu vraag ik me af of ik dan ook meer wajong krijg?
Mvg Yannick

Mijn baas heeft besloten om mijn contract niet meer te verlengen na 2 jaar gewerkt te hebben. Gaat mijn wajong dan weer terug omhoog? Want toen ik begon met werken bij mijn werkgever, is mijn wajong naar beneden aangepast.

Mijn baas heeft besloten om mijn contract (3e keer) niet te verlengen. Gaat mijn wajong dan weer terug omhoog?

mijn dochter woonde op haar 17e niet in nederland , maar in ned. antillen.
zij heeft van haar 11e tot haar 18e buiten nederland gewoond.
heeft zij recht op wajong?

Reactie toevoegen

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
 • Regels en paragrafen worden automatisch gesplitst.
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
CAPTCHA
Deze vraag wordt gebruikt om spam inzendingen te vermijden.