Disclaimer

Ondanks dat de informatie op Rechtsvordering.nl met zorg wordt samengesteld, aanvaarden de rechthebbenden op Rechtsvordering.nl geen aansprakelijkheid voor (a) de juistheid en/ of volledigheid van de informatie op de website, noch (b) voor het actueel of niet verouderd zijn van gepubliceerde artikelen. Aan de informatie op deze website kunnen derhalve geen rechten worden verleend.

IEDERE AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE JUISTHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE OP DEZE WEBSITE GEPUBLICEERDE INFORMATIE OF HET GEBRUIK DAARVAN - INCLUSIEF HYPERLINKS EN ACHTERLIGGENDE WEBSITES OF BRONNEN - IN WELKE VORM DAN OOK, IS UITDRUKKELIJK UITGESLOTEN.

De gepubliceerde informatie kan op geen enkele wijze worden beschouwd als juridisch advies, maar geldt als algemene informatie betreffende de besproken onderwerpen. Het is altijd verstandig om persoonlijk en professioneel advies bij een jurist te vragen.

Niets uit deze website mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op enige wijze, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden op Rechtsvordering.nl.

Het is toegestaan om via een koppeling (hyperlink) zonder no follow naar content op Rechtsvordering.nl te verwijzen, waarbij duidelijk wordt vermeldt dat het om content van Rechtsvordering.nl gaat.

De rechthebbenden op Rechtsvordering.nl hebben het recht om reacties  te modereren en/ of te verwijderen, indien zij dit nodig achten.

Privacy en cookie statement

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om sitestatistieken bij te houden. Deze statistieken worden anoniem verzameld. Google Analytics plaatst een cookie op de computer van de gebruiker om bezoekersinteracties bij te houden.

Google Adsense

Deze website maakt tevens gebruik van Google Adsense voor de reclameblokken die op de website te vinden zijn. Google Adsense gebruikt de zogenaamde DoubleClick DART cookie om de advertenties weer te geven.

Social media

De social media buttons op deze website gebruiken ook cookies voor hun functionaliteit. 

Sessie onthouden

Indien u een reactie plaatst op de website zal uw sessie door middel van een cookie worden onthouden.

Cookies weigeren

Indien u geen enkele cookies wenst te ontvangen kunt u gebruik maken van een do not track optie van uw browser. Voor Google Chrome kunt u hier een do not track plugin vinden. Bij Internet Explorer 9 en hoger en Mozilla Firefox kunt u de do not track optie vinden bij de instellingen van de browser. U kunt ook gebruik maken van http://www.youronlinechoices.eu/nl/uw-advertentie-voorkeuren om cookies van verschillende adverteerders uit te zetten.

Geraadpleegde literatuur

G.J.M. Corstens, Het Nederlandse Strafprocesrecht, Deventer: Kluwer 2008.
L.J.A. Damen, H.E. Bröring, A.T. Marseille, A.J.G.M. van Montfort, P. Nicolaï, B.J. Schueler, H.B. Winter, Bestuursrecht 2, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2006.
A.J. De Jonge, Huurrecht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2009.
M.J.A. van Mourik, A.J. Nuytinck, Personen- en familierecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, Deventer: Kluwer 2006.
A.S. Rueb, Burgerlijk procesrecht, Deventer: Kluwer 2009.
J. Spier, T. Hartlief, G.E. van Maanen, R.D. Vriesendorp, Verbintenissen uit de wet en Schadevergoeding, Deventer: Kluwer 2006.
Y. Buruma, 'In God we trust, all others we monitor', NJB 2006, p. 1823.
Jaarverslag AIVD 2008
M. Hirsch Ballin, 'Een vreemde eend in de bijt van de opsporing', DD 2009, p. 281-302.
P. D. van Hees, 'De AIVD en het strafrecht', AA 2007, p. 210-217.
C.J. Enschedé, Beginselen van strafrecht, Deventer: Kluwer 2005.
E.R. Muller, 'De geheime dienst gecontroleerd', AA 2009,  p. 223-232.
B.C.M. Raes, F.A.M. Bakker, De psychiatrie in het Nederlandse recht, Deventer: Kluwer 2007
Rechtstreeks 2010, nr. 1
T. Hartlief, S.D. Lindenbergh (red), Tien pennenstreken over personenschade, Den Haag: Sdu Uitgevers 2009.
H.L. Bakels, Schets van het Nederlandse arbeidsrecht, Deventer: Kluwer 2007.
Kamerstukken II, 1996 ,- 1997, 25263, nr. 6, p. 6.

http://www.adviesorgaan-rmo.nl/
http://www.ctivd.nl/
http://www.justitie.nl/
http://www.dji.nl/
http://www.forensischepsychiatrie.nl
http://www.ivir.nl/publicaties/overig/toegang_tot_rechterlijke_uitspraken.pdf
http://www.rechtspraak.nl/uitspraken/selectiecriteria/
http://www.rijksoverheid.nl
Toegang tot rechterlijke uitspraken: Rapport van de VMC-studiecommissie Openbaarheid van rechtspraak (te raadplegen via:
http://rechtennieuws.nl/29558/geheime-rechtspraak-in-nederland.html
http://www.rechtopbijstand.nl/

Webmaster

Nico Vogelaar linkedin